contact zoeken
   
 

 
 
 
Wessel de Jonge architecten bna bv is een bureau met een bijzondere expertise op het gebied van herbestemming van gebouwen, dikwijls in een dynamische stedelijke context. Nieuwbouw maakt in toenemende mate deel uit van ons werkterrein.
Architectuur gaat voor ons om ruimte en licht. In een architectuur die helder en rustig is, met een zorgvuldige uitwerking in materiaalkeuze en detaillering, ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven.

Wessel de Jonge architects is a firm with international recognition in the field of re-use and restoration of recent architectural heritage, often in a dynamic urban context, with a strongly expanding portfolio of new buildings. In an architecture that is lucid and subtle, with sophisticated choices of materials and details, spaces are created where the occupants feel comfortable and at ease.

Foreign visitors are invited to have a look at our publications which include various texts in English, French, Italian, Spanish and German.

06.09.2017
Bouw Forum aan de Coolsingel van start
"Een perfect voorbeeld van transformatie en intensivering in de binnenstad. Over twee jaar heeft Rotterdam er weer een iconische plek in de binnenstad bij."
lees meer...
lees meer over het project...

22.07.2017
Geselecteerd voor Cultuurpool Citroën Brussel
Het team OMA/Wessel de Jonge architecten, is als één van de zeven kandidaten geselecteerd om een visie te ontwikkelen voor de toekomstige Cultuurpool in de voormalige Citroën Garage. Wordt vervolgd.
lees meer...
lees verder...

10.07.2017
Wessel de Jonge @ Journal of Architectural Conservation
Onze visie op herbestemming van recent erfgoed is onderwerp van een artikel in dit internationale tijdschrijft. "Sustainable renewal of the everyday Modern" gaat in op het vinden van de juiste balans tussen nieuw gebruik, historisch karakter, klimaatcomfort en duurzaamheid.
lees meer...

21.06.2017
ENKA-school infomiddag
Het schetsontwerp voor een basisschool op het ENKA-terrein in Ede is enthousiast ontvangen door leerkrachten, ouders en leerlingen. De ENKA-school zal worden gerealiseerd in het v.m. Kantinegebouw uit begin jaren '50, samen met andere wijkvoorzieningen.
Opdrachtgever: BOEi.

15.06.2017
Studie Citroën in de prijzen
De herbestemmingskansen voor de Citroën garage in Brussel zijn in kaart gebracht door ons bureau samen met MS-A en Advisers. De jury van de European Award for Architectural Heritage Intervention heeft vandaag in Barcelona een Eervolle Vermelding toegekend aan deze studie. Zij roemt de promotie van modern industrieel erfgoed voor een gemengd programma.
lees meer...