contact zoeken
   
 

 
 
 
Wessel de Jonge architecten bna bv is een bureau met een bijzondere expertise op het gebied van herbestemming van gebouwen, dikwijls in een dynamische stedelijke context. Nieuwbouw maakt in toenemende mate deel uit van ons werkterrein.
Architectuur gaat voor ons om ruimte en licht. In een architectuur die helder en rustig is, met een zorgvuldige uitwerking in materiaalkeuze en detaillering, ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven.

Wessel de Jonge architects is a firm with international recognition in the field of re-use and restoration of recent architectural heritage, often in a dynamic urban context, with a strongly expanding portfolio of new buildings. In an architecture that is lucid and subtle, with sophisticated choices of materials and details, spaces are created where the occupants feel comfortable and at ease.

Foreign visitors are invited to have a look at our publications which include various texts in English, French, Italian, Spanish and German.

21.06.2017
ENKA-school infomiddag
Het schetsontwerp voor een basisschool op het ENKA-terrein in Ede is enthousiast ontvangen door leerkrachten, ouders en leerlingen. De ENKA-school zal worden gerealiseerd in het v.m. Kantinegebouw uit begin jaren '50, samen met andere wijkvoorzieningen.
Opdrachtgever: BOEi.

15.06.2017
Studie Citroën in de prijzen
De herbestemmingskansen voor de Citroën garage in Brussel zijn in kaart gebracht door ons bureau samen met MS-A en Advisers. De jury van de European Award for Architectural Heritage Intervention heeft vandaag in Barcelona een Eervolle Vermelding toegekend aan deze studie. Zij roemt de promotie van modern industrieel erfgoed voor een gemengd programma.
lees meer...

31.05.2017
Stilwerk @ pakhuis Santos
Het rijksmonument Santos (1903) wordt omgetoverd tot retail- en expositie ruimte voor het designwarenhuis Stilwerk. On top of it, worden unieke shortstay appartementen gecreëerd.
Artikel in FD
Artikel in AD

26.04.2017
Masterplan Groote Museum in actie
Het masterplan ontworpen door Wessel de Jonge architecten wordt eindelijk geimplenteerd! Artis staat in de startblokken met de restauratie van het Groote Museum.
lees meer...
Artikel de Architect

27.03.2017
Start renovatie Burgerweeshuis Aldo van Eyck
Vandaag is gestart met de renovatie van het Burgerweeshuis van Aldo Van Eyck te Amsterdam. Het wereldberoemde rijksmonument biedt binnenkort kantoorruimte up to date aan de huidige comforteisen.