home contact zoeken
   
 

Nieuwe Bibliotheek Waregem

 
 
 
Persmededeling van het college van burgemeester en schepenen


Voor het aanduiden van een ontwerper voor de bouw van een nieuw bibliotheek voor Waregem koos de stad voor de procedure van Open Oproep, begeleid door de Vlaamse bouwmeester, Marcel SMETS.

Op 8 juni laatstleden werden 4 ontwerpvisies aan de jury voorgelegd. De jury was als volgt samengesteld:
Marcel Smets, Vlaams bouwmeester en voorzitter van de jury,
Yolande Dhondt, burgemeester Waregem, Jeannine Vervaeke, schepen van cultuur en bibliotheek, Kürt Vanryckeghem, schepen van ruimtelijke ordening, Kristof Chanterie, gemeenteraadslid, Freddy François, gemeenteraadslid, Guy Van den Eynde, gemeenteraadslid, Guido De Langhe, stadssecretaris, André Loeckx, extern deskundige en professor KU Leuven, departement ASRO, Bruno Demeulder, professor KU Leuven, departement ASRO, Tim Callier, diensthoofd stedenbouw & gebouwen en als secretaris van de jury, Anke Vos, architect-stedenbouwkundige, team Vlaamse Bouwmeester.

Vier projectvoorstellen werden door de ontwerpbureaus aan de jury voorgesteld. De ontwerpvoorstellen werden getoetst aan de hand van volgende criteria:
kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van landschapsinrichting, stedenbouw, architectuur, interieurinrichting en kunst gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in de projectdefinitie, procesgerichtheid en de procesbereidheid;
aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid; kostenbeheersing qua honorarium en projectkost; realisatietermijn.

De voorkeur van de jury ging unaniem naar het ontwerp van Wessel De Jonge Architecten BNA BV, waarmee nu verder zal worden onderhandeld. Op 27 juni 2006 werden de vier ontwerpen tijdens een commissievergadering aan de gemeenteraad voorgesteld en de gemeenteraad werd tevens ingelicht dat nu verder met het gekozen bureau wordt onderhandeld om tot een sluitend contract te komen. Het college van burgemeester en schepenen zal na de vakantie het resultaat van deze onderhandelingen aan de gemeenteraad voorleggen.