home contact zoeken
   
 

schoolgebouw 'het schip', cygnus gymnasium, amsterdam

 
 
 
foto: r. suermondt
foto: r. suermondt
foto: r. suermondt
foto: r. suermondt
foto: r. suermondt

De markante voormalige technische school Patrimonium aan de Wibautstraat, beter bekend als ‘Het Schip’, is door een integrale restauratie getransformeerd tot een hedendaags schoolgebouw voor het Cygnus Gymnasium. Het complex is daarbij aangepast aan actuele inzichten op onderwijsgebied en hedendaagse klimaateisen volgens de richtlijn Frisse Scholen B.
 
Het gebouw is in 1952 – 1956 ontworpen door de architect J.B. Ingwersen en sterk geïnspireerd op de Unité d’Habitation van Le Corbusier. Mede vanwege de expressieve constructie in schoonbeton is het in 2009 aangewezen als Rijksmonument. Het betonwerk is weer volledig gereinigd en zorgvuldig hersteld, evenals de oorsponkelijke kleuren van het schilderwerk en de vele kunstwerken.

De kenmerkende ‘brise soleil’ schermgevel uit geprefabriceerde ‘schokbeton’-elementen was geïnspireerd op de Mediterrane referenties maar bleek in ons klimaat als zonwering ontoereikend. Ventileren door middel van grote schuiframen was door de verkeersdrukte niet langer mogelijk. Voor het binnenklimaat moest een oplossing worden gevonden zonder toepassing van gebouwkoeling.
In samenwerking met bouwtechnisch en bouwfysisch adviseurs is een zorgvuldige balans bepaald tussen bouwkundige maatregelen en installaties, die ook door monumentenzorg enthousiast is ontvangen.

Speciaal isolatieglas is direct in de betonsponningen van de gevels geplaatst. De houten schuiframen zijn vervangen waarbij de geluidwering is verbeterd. De binnenzonwering voorkomt tevens beeldschermreflectie. Akoestische plafonds zijn vrijhangend uitgevoerd zodat de betonconstructie als warmtebuffer werkt. Het gebouw is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, waarbij de gangen en trappenhuizen als retourkanaal functioneren. Het Cygnus Gymnasium is nu gehuisvest in een energetisch duurzaam gebouw met een sterk gereduceerde CO2 emissie.