home contact zoeken
   
 

duurzaamheid

 
 
 

Herstructurering en herbestemming is de bouwopgave van de toekomst. Het verlengen van de levensduur van gebouwen is niet alleen een culturele keuze, maar een principiële bijdrage aan het beperken van het gebruik van grondstoffen en sloopafval. Het goed gebruiken van de stedelijke structuren en bouwwerken die wij al hebben is hierin een eerste en cruciale stap.

Duurzaam bouwen heeft vele aspecten op zowel cultureel, sociaal als technisch gebied. Culturele duurzaamheid is gericht op de context, het respect voor de bestaande stad, zowel op stedebouwkundig als op gebouwniveau. Het houdt ook bouwen voor de toekomst in, een gebouw moet ook dan nog bruikbaar zijn. Sociale duurzaamheid draait om mensen, de gebruikers van het gebouw en van de omgeving. Daarnaast is er natuurlijk ook het duurzaam bouwen op technisch gebied; materiaaltoepassingen, energievoorziening en watergebruik zijn hierin belangrijke aspecten.

Maatregelen voor het beperken van energiegebruik worden vanzelfsprekend ingebracht in onze projecten. In bestaande gebouwen moet vaak worden afgewogen op welke manier deze prestatie-eisen worden ingevuld, in verhouding tot wat een gebouw logischerwijze kan bieden. Soms leidt die overweging tot de conclusie dat de lat iets minder hoog moet worden gelegd, maar dat er wel sprake kan zijn van een aanzienlijke verbetering van de energieprestaties.

Om deze verbetering in energieprestaties inzichtelijk te maken is door ons bureau een onderzoek uitgevoerd naar een bepalingsmethode voor duurzaamheid van herbestemming van karakteristieke gebouwen. In het onderzoek 'Duurzaam verbeterd!' is de nieuwe energieprestatie maatregelen index (EMI) gekoppeld aan de bestaande methode GPR Gebouw. Deze methode levert een goed beeld op van de inspanning die gepleegd wordt om een gebouw met behoud van z'n karakteristieke eigenschappen energiezuiniger te maken. De methode is geschikt voor diverse functies zoals woningen, kantoren en scholen en wordt door ons bureau in overleg met de opdrachtgever ingezet als ontwerpmiddel. Op ons advies is de EMI met ingang van 2012 geïntegreerd in GPR 4.2. Het onderzoek is gepubliceerd op www.duurzaamverbeterd.nl

Duurzaam bouwen is voor ons bureau niet het afvinken van nalooplijstjes, maar een manier van integraal denken over bouwen. Klimaat beheersing wordt zoveel mogelijk met bouwkundige middelen opgelost. De materialen worden mede gekozen met het oog op aspecten van duurzaamheid. Dit geldt ook voor het ontwerpen van buitenruimten en terreininrichtingen. Bijvoorbeeld de aard en hoeveelheid van verhardingen worden afgewogen met het oog op de regenwaterbalans. Groenvoorzieningen worden als essentieel gezien voor het goed functioneren een omgeving waar mensen met plezier werken en wonen.