home contact zoeken
   
 

Revitalisatie
Modelwijk 1958, Brussel

 
 
 
foto: bart heijnens
foto: wessel de jonge architecten
foto: wessel de jonge architecten
foto: wessel de jonge architecten
foto: bart heijnens
foto: bart heijnens
foto: wessel de jonge architecten

Het masterplan voorziet in een aantal nieuwe woongebouwen die aansluiten op het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan. Hiermee worden een aantal problematische aansluitingen met de omringende wijken verbeterd. Door ons bureau is het ontwerp gemaakt van twee nieuwe appartementengebouwen met een restaurant, die in 2014 zijn opgeleverd.

Nu de voltooiing van de nieuwbouwplannen voor verdichting van de Modelwijk dichterbij komt, is opdracht verstrekt voor het renovatieontwerp van de oorspronkelijke woongebouwen uit 1958. De woningen worden gerenoveerd, zodat deze zullen voldoen aan de hedendaagse eisen. Het gaat om verbetering van het wooncomfort, sociale veiligheid, vervanging van de aluminium vliesgevels en duurzaam herstel van het karakteristieke schoonbeton. Ons bureau neemt hierin het voortouw binnen het college van architecten.

Door de bestaande gebouwen op een respectvolle wijze te renoveren moet de architectuurhistorische waarde van de wijk overeind blijven. Naast de bijzondere en groene woonomgeving zal de Modelwijk zich ook hierdoor kunnen onderscheiden van andere wijken in de Belgische hoofdstad.

Opdrachtgever:
Lakense Haard Openbare Vastgoedmaatschappij

Videopresentatie Modelwijk

Winnaar Benelux Aluminium Award 2011, categorie sociale woningbouw