home contact zoeken
   
  
 
VAN NELLE ONTWERPFABRIEK te Rotterdam bekroond als één van de drie beste Europese restauratieprojecten op het gebied van cultureel erfgoed.

Europese prijs
Door de Europese Unie en Europa Nostra is de restauratie en het hergebruik van de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam onderscheiden met de hoogste prijs voor Europees Cultureel Erfgoed projecten in 2008.

Zes winnaars
Uit 109 aanmeldingen vanuit 29 landen zijn zes winnaars gekozen: topprojecten in Tsjechië, Griekenland, Spanje, Roemenie en Nederland. In de categorie ‘CONSERVERING’ is een eerste prijs toegekend aan de Van Nelle Ontwerpfabriek.
De initiatiefnemers en alle betrokkenen bij de totstandkoming van de conversie van de Van Nellefabriek tot de Van Nelle Ontwerpfabriek zijn zeer vereerd met de toekenning van deze prestigieuze prijs.

Vooraankondiging feestelijke uitreiking in Rotterdam
Op vrijdagmiddag 19 september 2008 zullen de initiatiefnemers met een groot aantal relaties de toekenning van deze fraaie prijs officieel vieren. Deze viering zal worden geïntegreerd in het slot van het DOCOMO congres, wat reeds in die week in de van Nelle Ontwerpfabriek plaatsvindt. Wij zullen u hiervan later in het jaar nader op de hoogte brengen.

Meer informatie
Over de prijsuitreiking:
Het persbericht van Europa Nostra

Over de winnaars:
Het persbericht van Europa Nostra

Over het project:
www.ontwerpfabriek.nl

Over de initiatiefnemers:
overzicht (nl) / overzicht (en)