home contact zoeken
   
 

Sanatorium Zonnestraal

 
 
 
Geschiedenis en restauratie van een modern monument

Projecttoelichting op de restauratie van Sanatorium Zonnestraal; behalve vooronderzoek en ontwerpbeslissingen wordt ook ingegaan op materiaalkeuze, constructies, details en uitvoeringsaspecten.

Tekst uit het boek: Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument, Rotterdam 2010, ISBN 90-5662-695-2, NAi Uitgevers Het boek is te bestellen via www.naipublishers.nl

NAi Uigevers, Rotterdam 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.