home contact zoeken
   
 

Continuiteit en verandering in de architectuur van Van Nelle

 
 
 
hergebruik van de van nellefabrieken te rotterdam

Projecttoelichting op de restauratie van de Van Nellefabrieken; behalve vooronderzoek en ontwerpbeslissingen wordt ook ingegaan op materiaalkeuze, constructies, details en uitvoeringsaspecten.
Tekst uit het boek: Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress, Rotterdam 2005 Uitgeverij De HEF Publishers, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x/ English edition ISBN 90-6906-038-8. Het boek is te bestellen via www.dehefpublishers.nl

Uitgeverij De HEF Publishers Rotterdam 2005

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magworden openbaar gemaakt en/of worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.