home contact zoeken
   
 

visie

 
 
 
foto: f. keuzenkamp
Wessel de Jonge architecten bna bv onderscheidt zich door bijzondere expertise op het gebied van herbestemming van bestaande gebouwen, variŽrend van sociale woningbouw en koopappartementen tot gebouwen met een museale bestemming, gezondheidszorg, onderwijs en utiliteitsbouw. In veel gevallen is daarbij sprake van aanvullende nieuwbouw of invullingen in een bijzondere omgeving. Vaak gaat het om complexe projecten waarbij wij graag onze ervaring inzetten om tot een resultaat te komen waarbij de gebruiker centraal staat.

visie
De realisatie van gebouwen vindt steeds minder plaats op blanco locaties. Vaker gaat het om plaatsen die sporen van een verleden dragen, ook al is dat verleden soms nog recent. Daardoor ontstaat een boeiende gelaagdheid, die wij in onze ontwerpen naar boven proberen te halen. Nieuwbouw en hergebruik komen daardoor meer en meer in elkaars verlengde te liggen. Bij revitalisatie vormen de beperkingen die het bestaande gebouw oplegt een inspirerende uitdaging. Ons doel is om ervoor te zorgen dat een gebouw vooral weer voor zichzelf gaat spreken. Dit vergt soms terughoudendheid van de ontwerper.

De rol van de opdrachtgever zien wij als een actieve betrokkenheid met een visie op het toekomstige functioneren en de uitstraling van het gebouw. De wisselwerking tussen ontwerper en opdrachtgever leidt tot een opwaartse spiraal, die nieuwe perspectieven biedt voor bestaande gebouwen en inspiratie voor eigentijdse nieuwbouw.

Architectuur gaat voor ons om ruimte en licht en daaraan wordt in onze projecten veel aandacht besteed. In een architectuur die helder en rustig is ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven. De uitwerking, materiaalkeuze en detaillering is zorgvuldig en duurzaam. Constructies en materialen worden gekozen op hun vanzelfsprekende geschiktheid en vaak naturel toegepast.