home contact zoeken
   
 

Van Nelle Fabriek, Rotterdam

 
 
 
foto: s. voeten / m. kievits
foto: s. voeten / m. kievits
foto: f. keuzenkamp
schema: climatic design consult
foto: f. keuzenkamp

Voor de herontwikkeling van ca. 60.000 m2 bruto vloeroppervlak ten behoeve van circa 100 bedrijven die werkzaam zijn in de ontwerpsector heeft de Maatschap Van Nelle Ontwerpfabriek in 1999 opdracht gegeven tot het opstellen van een structuurplan voor herbestemming van het oude fabriekscomplex van Van Nelle. Daarnaast voorziet het plan op termijn in de realisatie van ca. 30.000 m2 nieuwbouw met eigen parkeergelegenheid. Sinds het afronden van het structuurplan heeft ons bureau de supervisie over de invulling die aan het plan wordt gegeven. De eerste fase van herontwikkeling is in de loop van 2004 gereed gekomen.

In het structuurplan zijn de beoogde bestemmingen en criteria ten aanzien van de vestiging van kantoren, bedrijven en voorzieningen, alsmede parkeren, openbaar vervoer, groen en recreatie vastgelegd. Naast functionele en planologische randvoorwaarden zijn richtlijnen gegeven voor monumentale aspecten en architectonische uitwerking. Het vormt daarmee een kader voor de gemaakte afspraken met diverse overheden en heeft zodoende de betrokken partijen voldoende zekerheid en speelruimte geboden voor de volledige herontwikkelingsperiode.

Het structuurplan heeft voor het ontwerpteam gediend als een onderlegger voor de diverse onderdelen van het complex, die naast elkaar en voor verschillende gebruikers zijn en nog altijd worden (her)ontwikkeld. Geheel in de geest van de Ontwerpfabriek zijn hierbij verschillende andere architectenbureaus betrokken. De Van Nelle fabriek is in 2014 door UNESCO erkend als Werelderfgoed.