home contact zoeken
   
 

zorgcentrum zonnestraal
restauratie dresselhuyspaviljoen, hilversum

 
 
 
foto: j. linders
foto: j. linders
foto: j. linders

Op 16 oktober 2008 is het Dresselhuyspaviljoen in Hilversum feestelijk opgeleverd door minister Plasterk. De eerste fase van de restauratie van het Dresselhuyspaviljoen, een van de twee beddenpaviljoens van de voormalige nazorgkolonie Zonnestraal, is daarmee voltooid. In 2003 werden al Hoofdgebouw en Werkplaatsen (compleet) opgeleverd. Nu ook dit beddenpaviljoen (casco) gerestaureerd is begint het ensemble van de architecten Duiker en Bijvoet uit 1931 voor het eerst sinds jaren van verval weer zichtbaar te worden.

In deze fase zijn betonconstructie, dak en gevel (casco) gerestaureerd, zodat de oorspronkelijke architectuur weer zichtbaar is en tot zijn recht komt: het ijle betonskelet met uitdragende balken, vloeren en terrassen. De doorgaande glasstroken uit ranke stalen walsprofielen, gevelvullende puien in de patiŽntenkamers en de ronde glazen trappenhuizen aan begin en einde van de beddenvleugels.

Anders dan het Hoofdgebouw, dat feitelijk gereconstrueerd is met behoud van het betonskelet, kan het Dresselhuyspaviljoen als een restauratie pur-sang beschouwd kan worden. Bij aanvang van de restauratie waren nagenoeg alle oorspronkelijke materialen en detailleringen nog aanwezig, al was het soms in deplorabele staat. Betonskelet en vloeren konden voor tweederde behouden en waar nodig in het werk hersteld worden. De stalen ramen zijn voor driekwart uitgenomen, behandeld en teruggeplaatst. Van de dichte geveldelen zijn nagenoeg alle kalkzandsteen binnenspouwbladen en grote delen gepleisterde buitenspouwbladen behouden. Dit betekent dat veel van de binnenafwerkingen behouden konden worden. Deze zullen in de afbouwfase gerestaureerd worden.

Aansluitend op de cascorestauratie is de voorbereiding voor de afbouw van het Dresselhuyspaviljoen van start gegaan. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met de uitvoering van het landschapsplan (Bureau Alle Hosper) voor het gehele landgoed Zonnestraal. Als sluitstuk zal ook het Termeulenpaviljoen worden aangepakt waarmee de restauratie van de nazorgkolonie voltooid zal worden.

Opdrachtgever:
Zonnestraal BV / De Alliantie